İşaret Dili Eğitiminin Önemi

İşaret Dili Eğitiminin Önemi


Karşısındaki kişiler ile iletişim kurmakta güçlük çeken konuşma ve işitme engellileri  kendilerini ya da istekleri bir takım el kol hareketleri ya da mimikleri ile ifade etmeye çalışırlar. İşte buna da işaret dili denilmektedir. İşaret dili  mimik ve jestlerle yapılmaktadır.

 İşaret Dili Ne Zaman Kullanılmaya Başlanmıştır?

Aslında işaret dili 1576 yıllarında ortaya çıkmaya başlamıştır. Hayatın her döneminde duymayan ya da konuşmayan insanlarla karşı karşıya kalmaktayız 1576 yıllarına Girolomo Cardono işitme problemi olan kişilerin soyut kavramları mimik ve hareketlerle anlatabildiğini kavramıştır. İlerleyen zamanlarda ise (1616)  Giovanni Bonifaccio işaret dilini evrensel bir ihtiyaç olduğunu savunmuştur. İşaret dilinin jest ve mimiklerden türediği teorisini ortaya çıkaran isim de 18 yüzyıllarda yaşayan ünlü filozof Condillac olmuştur. İşaret dili kullanılmaya başladığı günden bu yana işitme engellilerin bir araya gelip eğitilmesi ile gerçekleşmektedir. Eğitim merkezilerinde bu eğitim görmeyen ve aile içinde kendilerine has işaretleşme dili kullanan işitme engelleri sadece aile içindeki kişiler ile iletişim kurabilmektedir

 İşaret Dilinin Özellikleri

  • İşaret dili de tıpkı sözel dildeki gibi gramer yapıya sahiptir.
  • İşaret dilinde sözel dillere göre oldukça zor bir yapıya sahiptir.
  • İşaret dillerini kendine özgü bir yapıları vardır. Soyut kavramlarda kullanılan işaretler de kullanıcılar arasında ortak bir yapıya sahiptir
  • İşaret dilleri sözel dilden etkilense de bu iki dilinde birbirinden farklı yapıları vardır ve kullanım alanları da birbirlerine göre farklıdır
  • İşaret dili ülkeler arasında da farklılık göstermektedir.
  • İşaret dili de sözel dildeki gibi erkenden kullanılmaya başlanması kullanıcı açısından büyük önem teşkil etmektedir.

 Ülkemizde İşaret Dilinin Kullanımı

 Türkiye de işaret dilini kullanımına bakıldığında bu dilinde tıpkı sözel dil gibi yaygın olduğu görülmektedir. Bu işaret dili için ülkemizde eğitim programları düzenlenmektedir. Özellikle televizyon kanallarında, devlet adamlarının halka sesleniş programlarında, haber bültenlerinde ve acık oturumlarda işitme engellilerin iletişim sorunlarını çözmek için işaret dili kullanılmaktadır. Hatta GSM operatörleri bile işitme engelli müşterileri ile arasındaki iletişimi bozukluğunu ortadan kaldırmak için bu alanda pek çok projeler geliştirmiştir

Daha önce ele aldığımız İşaret Dili Tercümanlığı yazısını okuyabilirsiniz.

Anasayfa'ya dönmek için tıklayın