Psikologlar için İşaret Dili


İnsanlar için iletişim zorunlu bir ihtiyaçtır. Toplum içerisinde kişilerin kendilerini anlatabilmek ve karşısındakini anlayabilmek için ortak bir paylaşımda buluşması şarttır. İnsanlar arasındaki iletişim dilsel iletişim, vücut diliyle ve karşılıklı etkileşimle iletişim şeklinde olur. Dilsel ve işitsel yetisini kullanamayan dilsiz ve sağır kişiler için ise belirli hareketleri, jestlerini ve mimiklerini kullanırlar. İşitme engellilerin iletişim kurmalarını sağlayan bu özel dile işaret dili denir. Her ülkenin ayrı bir sözsel dili olduğu gibi her ülkeye özel bir işaret dili vardır. İşaret dilinin de sözsel dil gibi gramer kuralları vardır. Beden dili tüm ülkeler ve tüm diller için ortak bir dildir.

İşaret Dili Nasıl Gelişti

İşaret dili ilk olarak 1500’lü yıllarda işitme engellilerin hareketler ve mimikler ile anlaşabildiği gözlemlenerek bunun bir dil olduğunun 1700’lü yıllarda kabul edilmesi ile ortaya çıktı. 1817 yılında Amerika’da ilk işitme engelli okulu açıldı. Türkiye’de 1902 yılında 2. Abdülhamit döneminde Yıldız Sağırlar Okulu adı altında ilk işitme engelliler okulu kuruldu. Gelişen teknoloji ve insana verilen değerin artması ile işaret dili ve işitme engelli okulları daha da gelişti. Bugün ülkemizde haber kanallarında, siyasetçilerin basın toplantılarında, açık oturumlarda, toplu gösterimlerde işaret dili tercümanları görev alıyor. Yapılan yenilikler ile artık işitme engelliler çok rahat öğrenimini sürdürebiliyor. Yine GSM operatörlerinin işitme engellilere özel uyguladıkları hizmetler ile teknolojik iletişim kurabiliyorlar.

İşaret Dili Psikologlar İçin Zorunlu mu?

İşaret dili artık birçok meslek dalında zorunlu hale getiriliyor. Üniversitelerde işaret dili dersleri okutulmaya başlandı. Psikologlar insanın psikolojik sorunlarını iyileştiren doktorlardır. Bu doktorların işitme engelli çocuk ya da yetişkinlere daha iyi hizmet sunabilmesi için işaret dili öğrenmesi öngörülmektedir. Uluslararası Psikologlar Derneği işaret dili bilmeyen psikologlar için işaret dili derleri vermeye başladı. Bu işaret dili dersleri sonunda psikologlara devlet üniversitesi sertifikası verileceği belirtiliyor. Tüm psikologların işaret dili bilerek engelleri kaldırılması amaçlanıyor. İşitme engelli insanlara en iyi psikolojik danışmanlık hizmetinin sunulabilmesi için işaret dilinin bilinmesi gerektiği vurgulanıyor.