İK YÖNETİMİ SADECE İŞE ALIM SÜRECİNİ Mİ KAPSAR?

İK YÖNETİMİ SADECE İŞE ALIM SÜRECİNİ Mİ KAPSAR?


İnsan Kaynakları Yönetimi, işgörenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmakla birlikte daha verimli çalışmalarını sağlamak üzere birçok strateji geliştirir ve uygular.

İşyerlerinin daha fazla kar elde ederek büyümelerini veya yerinde sayarak zarar etmelerini İK Yönetimlerinin etkinliği belirleyecektir. İşyerlerinde çalışanlara yalnızca bir maliyet unsuru olarak bakılmamalı, önemli bir kaynak olarak değerlendirilmelidir. İşyerinde amaçlara ulaşmak için, çalışan verimliliği iş tatmini İnsan Kaynakları Yönetiminin başarısından önemli ölçüde etkilenmektedir.

İK Yönetimi, uzmanlık gerektiren yöntemlerle, işin niteliklerine göre personel seçme, işe yerleştirme, çalışanın meslek gelişimi için eğitim verilmesi, performans değerlendirme, iş değerleme, ücret yönetimi, çalışanların kariyer yönetimi, zaman/stres yönetimi, motivasyon artırıcı uygulamalar, çatışma yönetimi ve daha bir çok konuda stratejiler geliştirerek uygulamalar yapar.

Anasayfa'ya dönmek için tıklayın