İşaret dili nedir ?

İşaret dili nedir ?


İnsanların kendilerini anlatmak ve karşısındakini anlamak için ortak bir iletişim dilinde buluşması şarttır. Kişiler arasında iletişim dilsel ifadelerle, beden diliyle ya da karşılıklı etkileşimle yapılır. Dilsel ve işitsel yetileri bulunmayan sağır ve dilsizler iletişim kurmak için belli el hareketlerini, jestleri ve mimikleri kullanılırlar. İşte işitme engellilerin kullandığı bu ortak dile işaret dili denir. Sözel dillerde bulunan gramer yapısı işaret dilinde de bulunur. Her ülkenin kendine ait bir sözel dili olduğu gibi işaret dili de farklıdır. Beden dili tüm ülkelerde ve dillerde aynıdır ve ortak bir dildir. Türk işaret dili beden dilinin en çok kullanıldığı dildir. Türk işaret dilinin sözel gramer yapısı ile işaret dilinin gramer yapısı oldukça farklıdır. Örneğin sözel dilde gidiyorum denir, işaret dilinde ben gitmek şeklinde söylenir.

İşaret Dilinin Tarihsel Gelişimi

Tarihin her evresinde işitme engelli ve dilsiz kişiler farklı işaret dilleri kullanmıştır. 1700’lü yıllarda işitme engellilerin kullandığı işaretleşme sisteminin kendine ait bir grameri olan bir dil olduğu kabul edilmiştir. 1817 yılında Amerika’da ilk işitme engelli okulu açılmıştır. Ülkemizde ise ilk kez 1902 yılında 2. Abdülhamit’in açtığı Yıldız Sağır ve Dilsizler Okulu ilk işitme engelli okulu olmuştur. Günümüzde gelişen teknoloji ve imkânlar ile artık işitme engelliler için çok daha iyi okullar ve şartlar sağlanmıştır.

İşaret Dili Doktorlar İçin Zorunlu mu?

İşaret dili son yıllarda birçok meslek dalında zorunlu hale getirilmektedir. Üniversitelerin pek çok bölümünde işaret dili dersleri okutulmaya başlandı. Toplum için engelleri kaldırarak işitme engellilere daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla yaygınlaştırılmaktadır. Sağlık hizmeti veren doktor ve hemşirelerin işaret dili öğrenmelerine yönelik çalışmalar başlatıldı. İşitme engelli insanların sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmeleri için doktor adayları için işaret dili dersleri getiriliyor. Birçok hastanede görevli doktorlar için işaret dili kursları açıldı. İşitme engelli insanların zor durumda kalmamaları ve gerekli hizmeti alabilmeleri amacıyla başlatılan çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. İşaret dili doktorlar için henüz zorunlu olmasa da gerekli olduğu idraki ile işaret dili öğrenmeleri sağlanıyor.

Anasayfa'ya dönmek için tıklayın